• Mapa weba
 • E-mail
0800 0600
Kontakt centar
Otvorite B-free račun

Građani

B-FREE račun je poseban oblik štednje namijenjen svima koji žele brz pristup novcu, a pritom se ne žele odreći dobre kamatne stope te sigurnog ulaganja.

Posebno je namijenjen osobama koje svojom ušteđevinom žele upravljati na jednostavan i siguran način, bilo kad i bilo gdje.
 

Prednosti B-FREE računa:

 • Kamatna stopa 0,50% godišnje, promjenjiva za sredstva po viđenju u valuti HRK
 • Kamatna stopa 0,40%* godišnje, promjenjiva za sredstva po viđenju u valuti EUR
 • Sredstva na računu su Vam uvijek na raspolaganju i možete ih bilo kada prebaciti natrag na Vaš referentni račun
 • Jednostavno i sigurno poslovanje putem interneta, pristup moguć uvijek i svuda
 • Besplatno vođenje računa
 • Mogućnost otvaranja računa bez dolaska u Banku i bez mijenjanja Banke
 • Izbor B-FREE računa u kunama ili eurima

 

Saznajte više » 

Primjena od: 08.02.2016.

 

 

Pravne osobe

B-FREE račun za pravne osobe namijenjen je ponajprije manjim i srednje velikim poduzećima koja nemaju razvijen vlastiti financijski odjel za brigu o ulaganjima njihovih sredstava.

Dok se Vi bavite rastom Vašeg poduzeća, mi ćemo se pobrinuti za rast Vašeg novca!
 

Prednosti B-FREE PLUS računa:

 • Na sredstva koja se nalaze na B-FREE PLUS računu obračunava se godišnja kamata koja ovisno o valuti iznosi 0,75% za HRK ili 0,40% za EUR
 • Pripis kamate s B-FEE PLUS računa na B-FREE račun radi se na dnevnoj bazi
 • Sredstva uplaćena na B-FREE PLUS ostaju na računu šest tjedana te se nakon toga vraćaju na B-Free račun


Saznajte više »


Prednosti B-FREE računa:

 • Kamatna stopa za sredstva na računu pravnih osoba  ovisi o valuti i iznosu te iznosi maksimalno do 0,40%
 • Likvidnost sredstava koje možete u svakom trenutku besplatno prebaciti natrag na Vaš referentni račun
 • Jednostavno i sigurno poslovanje putem interneta
 • Besplatno vođenje B-FREE računa


Saznajte više »OBAVIJEST
Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku uniju, od 1. srpnja 2013. na snagu stupa Uredba (EZ) br. 924/2009 kojom se uvodi načelo jednakosti naknada za nacionalna i prekogranična 
plaćanja u eurima. Sukladno tome, od tog će se datuma za prijenos sredstava s B-Free računa u valuti EUR na referentni račun otvoren u drugoj banci u RH naplaćivati naknada sukladno 
Odluci o kamatama i naknadama Sberbank d.d..