• Mapa weba
  • E-mail
0800 0600
Kontakt centar
Otvorite B-free račun

B-Free štedni račun


B-FREE račun je posebna vrsta štednog računa koji je namijenjen za depozit po viđenju. B-FREE štedni račun namijenjen je svim punoljetnim fizičkim ili pravnim osobama koje imaju sjedište odnosno stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj.


Prednosti B-FREE računa

  • Kamatna stopa
Za sredstva na Vašem B-FREE štednom računu nudimo Vam godišnju kamatnu stopu koja je u odnosu na klasični a vista štedni račun znatno veća.
Na sredstva na računu obračunava se godišnja kamatna stopa koja ovisi o valuti i iznosu.

  • Bez ograničenja na visinu ulaganja
Nema propisanog minimuma niti maksimuma stanja na računu. 

  • Jednostavno otvaranje računa i sigurnost poslovanja putem interneta
Zahtjev za otvaranje računa možete podnijeti putem naše internet stranice www.b-freebanking.com. Poslovanje s računom u potpunosti se odvija putem usluga Online Banking ili Business Online, a omogućava Vam uštedu novca i vremena. Sa računom možete poslovati uvijek i svuda, potreban Vam je samo internet. Sberbank klijentima pri poslovanju putem internet bankarstva jamči visok stupanj sigurnosti.

  • Jednostavan prijenos sredstava
Fizičke osobe svoja sredstva na B-FREE štedni račun mogu prebaciti s bilo kojeg računa u Hrvatskoj ili iz inozemstva, dok pravne osobe i drugi poslovni subjekti mogu sredstva prebaciti isključivo s računa otvorenog u RH i to za vrijeme satnice platnog prometa. Nalozi s Vašeg B-FREE štednog računa su mogući isključivo na Vaš referentni račun, koji ste naveli pri otvaranju računa. Referentni račun, prema potrebi kasnije možete izmijeniti.