• Mapa weba
 • E-mail
0800 0600
Kontakt centar
Otvorite B-free račun

Najčešća pitanja i odgovori

 1. Što je B-FREE račun?
 2. Kome je namijenjen B-FREE račun?
 3. Što mi je potrebno za korištenje B-FREE računa?
 4. Moram li promijeniti svoju matičnu banku da bih mogao upotrebljavati B-FREE račun?
 5. Mogu li plaćati račune B-FREE računom?
 6. Mogu li podići gotovinu s računa?
 7. Mogu li primati plaću/mirovinu na B-FREE račun?
 8. Već imam token. Moram li kod Vas kupiti novi?
 9. Da li su sredstva na B-FREE računu vezana?
 10. Mogu li imati više otvorenih B-FREE računa?
 11. Već sam komitent Sberbank. Kako da otvorim B-FREE račun?
 12. Koliko je sigurno poslovanje s B-FREE računom?
 13. Na koji način jamčite za moja sredstva?
 14. Zašto da svoj novac povjerim baš vama?
 15. Da li su kamate s ovog računa oporezive?
 16. Zaboravio/zaključao sam svoj PIN kod?
 17. Mogu li promijeniti PIN kod?
 18. Što moram učiniti u slučaju gubitka tokena / mimikey-a?
 19. Kako da dođem do svojih sredstava u slučaju gubitka/krađe tokena/mimikey-a?
 20. Što je referentni račun?
 21. Gdje i kako mogu promijeniti referentni račun?
 22. Što moram učiniti u slučaju promjene osobnih podataka (stalno prebivalište, ime ili prezime, telefon, itd.)?
 23. Želim otvoriti dva B-FREE računa, jedan za sebe osobno, drugi za svoje poduzeće. Da li je moguće imati oba certifikata na istom tokenu / minikeyu?
 24. Kako se pripisuju kamate na B-FREE računu, mjesečno ili godišnje?
 25. Trebam pomoć kod upotrebe B-FREE računa?
 26. Kako da zatvorim B-FREE račun?
 27. Ne nalazite odgovor za svoje pitanje?Što je B-FREE račun?

B-FREE račun je štedni račun za depozit po viđenju. Poslovanje s B-FREE računom obavlja se putem Sberbank internet bankarstva – Online banking ili Business online – na jednostavan i siguran način, a njime možete poslovati bilo gdje i kad god – potreban Vam je samo pristup internetu. Time je zajamčena stalna dostupnost sredstava na B-FREE računu i detaljan pregled nad poslovanjem. Svoja sredstva jednostavno prenesete na svoj B-FREE račun i prepustite ih da se uz atraktivnu kamatu povećavaju. Kad ih trebate, isto ih tako na jednostavan način prenesete natrag na svoj referentni račun.

Sredstva na računu obračunavaju se godišnjom kamatnom stopom bez vezanja odnosno bez gubitka likvidnosti jer su Vam sredstva svakodnevno raspoloživa u okviru satnice platnog prometa Banke. B-FREE račun namijenjen je i fizičkim i pravnim osobama.

Zahtjev za otvaranje B-FREE računa podnosi se isključivo elektroničkim putem i ne zahtijeva promjenu Vaše Banke.


Kome je namijenjen B-FREE račun?
B-FREE račun namijenjen je svim punoljetnim fizičkim ili pravnim osobama koje imaju sjedište odnosno stalno prebivalište u Republici Hrvatskoj.


Što mi je potrebno za korištenje B-FREE računa?
Za korištenje B-FREE računa potrebni su Vam token i PIN kod za građane i minikey i PIN kod za pravne osobe i druge poslovne subjekte te referentni račun otvoren u bilo kojoj banci u Republici Hrvatskoj. Ukoliko klijent otvori B-FREE račun u EUR, a referentni račun mu nije u Sberbanci, mora donijeti dokaz da je navedeni referentni račun u drugoj banci zaista u njegovom vlasništvu. Poslovanje s računom obavlja se putem internet bankarstva, za što Vam je potreban i pristup internetu.


Moram li promijeniti svoju matičnu banku da bih mogao upotrebljavati B-FREE račun?
Za korištenje B-FREE računa promjena banke nije potrebna, ali pravne osobe i poslovni subjekti zbog zakonskih ograničenja moraju imati ili otvoriti žiro račun u Sberbank. Popis potrebne dokumentacije za otvaranje žiro računa možete pronaći ovdje.


Mogu li plaćati račune B-FREE računom?
Plaćanje računa sredstvima s B-FREE računa nije moguće. Sredstva s računa možete prebaciti isključivo na svoj referentni račun. Ako želite plaćati račune putem internet bankarstva, nudimo Vam mogućnost otvaranja klasičnog tekućeg računa.
Pravne osobe moraju u Sberbank d.d. otvoriti žiro račun. Ukoliko taj žiro račun ujedno bude i referentni račun, s njega se mogu obavljati plaćanja po računima.


Mogu li podići gotovinu s računa?
Podizanje gotovine s B-FREE računa nije moguće. Sredstva je potrebno prebaciti na Vaš referentni račun s kojega zatim možete podići gotovinu.


Mogu li primati plaću/mirovinu na B-FREE račun?
Na B-FREE račun fizičke osobe mogu primati bilo kakvu doznaku bilo iz Hrvatske bilo iz inozemstva, što znači da na B-FREE račun u kunama možete primati i plaću odnosno mirovinu, odnosno mirovinu iz inozemstva na B-FREE račun u eurima.


Već imam token. Moram li kod Vas kupiti novi?
Ako već imate odgovarajući Sberbank token, kupnja novoga nije potrebna.


Da li su sredstva na B-FREE računu vezana?
Sredstva na B-FREE računu nisu vezana i dnevno su Vam na raspolaganju jer ih bilo kada unutar satnice platnog prometa Sberbank možete prenijeti na svoj referentni račun.


Mogu li imati više otvorenih B-FREE računa?
Na svoje ime/ poduzeće možete imati otvoren jedan B-FREE račun u HRK te jedan B-FREE račun u EUR, no ne više njih u istoj valuti.


Već sam komitent Sberbank. Kako da otvorim B-FREE račun?
Zahtjev za otvaranje računa pošaljete putem elektroničkog obrasca i slijedite upute.


Koliko je sigurno poslovanje s B-FREE računom?
Odabrali smo štiti Vas najsigurnijim metodama za zaštitu online poslovanja dostupnih danas, koristeći token za građane i Minikey uređaj za pravne subjekte.

 • Ukoliko koristite token pristup Vašem B-FREE računu zaštićen je dvo-komponentnom provjerom valjanosti pristupnih podataka, koja se sastoji od nečega što znate (korisničko ime i PIN broj) i od nečega što imate – Vašeg tokena. Dakle, Vaš token ne može se koristiti ukoliko bude izgubljen ili ukraden bez korisničkog broja i PIN-a i obrnuto.
 • MiniKey uređay koji koristimo za pravne osobe također ima osobnost zaštite pristupa B-FREE računu dvo-komponentnom provjerom valjanosti pristupnih podataka, uz dodatak autorizacije naloga elektroničkim potpisom u skladu sa Zakonom o elektroničkom potpisu RH.


Na koji način jamčite za moja sredstva?
Sberbank d.d. ima jednu od najviših stopa adekvatnosti kapitala na hrvatskom tržištu što nas čini iznimno sigurnom bankom. Sberbank d.d. je članica grupacije Sberbank Europe AG koja posluje u osam zemalja srednje i istočne Europe i broji više od 600 poslovnica, dok vlasnica grupacije - najveća ruska banka Sberbank – ima tradiciju poslovanja dužu od 170 godina, upošljava oko 240.000 zaposlenika u gotovo 19.000 poslovnica te brine o gotovo 100 milijuna klijenata.
Naša se banka u poslovanju vodi dosljednom politikom rizika te kontinuirano uspostavlja napredne modele i politike upravljanja rizicima. Sberbank d.d. je zahvaljujući svemu tome visoko likvidna banka u kojoj su depoziti naših klijenata posve sigurni.

Dodatno, za sve depozite građana, malih poduzetnika i neprofitnih institucija u visini do 100.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti,  u što je uključen i B-FREE račun, jamči Republika Hrvatska. Osnovne informacije o osiguranju depozita dostupne su u svim poslovnicama Sberbank d.d., a više informacija o osiguranju depozita mogu se pribaviti na službenim stranicama hrvatske Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka (http://www.dab.hr).


Zašto da svoj novac povjerim baš vama?
Smatramo da je Vaša odluka o otvaranju računa i štednji u Sberbank d.d. dobra jer se trudimo nuditi inovativna, individualna i fleksibilna financijska rješenja.
U Hrvatskoj trenutno imamo 31 poslovnicu i više od 400 zaposlenih stručnjaka te nudimo suvremene bankarske usluge. Na prvom nam je mjestu obostrano povjerenje.
Uvjeriti ćete se da B-FREE račun nije naša jedina prednost. Rado ćemo Vas savjetovati o našim ostalim proizvodima i uslugama sa željom da sve Vaše financijske zahtjeve obavljate na jednom mjestu: u Sberbank d.d.

Nudimo široku paletu usluga:
 • građanima: razne oblike štednje (kunska i devizna po viđenju, oročeni kunski i devizni depoziti te kunski depoziti s valutnom klauzulom, Standard štednja, Bonus štednja, Ideal štednja), kredite (nenamjenski: gotovinski, hipotekarni; namjenski: stambeni krediti, krediti za kupnju motornih vozila, razni potrošački krediti…), stambenu štednju u suradnji s Wüstenrot stambenom štedionicom, tekuće i žiro račune, trajni nalog, revolving i charge kreditne kartice, Internet bankarstvo, ulaganje u investicijske fondove, police osiguranja života i imovine
 • pravnim osobama: kredite, garancije, žiro račune, razne oblike depozita, platni promet u zemlji i s inozemstvom, Multicash, Sberbank Business Online, poslovne kartice

Naši klijenti osobno su se uvjerili u našu stručnu i kvalitetnu uslugu. Svakom klijentu pristupamo individualno i on je uvijek u središtu naše pažnje.

Svjesni smo da jedino dugoročni partnerski odnos, temeljen na međusobnom povjerenju, može jamčiti uspjeh i obostrano zadovoljstvo. Stoga smo ovdje da zajedno ostvarimo najbolje rezulatate.


Da li su kamate s ovog računa oporezive?
Usvajanjem Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak (NN, br. 143/2014) svi primici po osnovi kamata koji su ostvareni u poreznom razdoblju smatraju se dohotkom od kapitala te se na njih obračunavaju i plaćaju porez i prirez. 


Zaboravio/zaključao sam svoj PIN kod?
U slučaju da ste zaboravili ili zaključali svoj PIN (unosom pogrešnog PIN-a tri puta), potrebno je osobno doći u najbližu poslovnicu Sberbank d.d. i zatražiti novi PIN ili deblokadu prijavnog instrumenta.

Za pravne osobe potrebno je izvršiti formatiranje MiniKey uređaja i ponovno prikupljanje certifikata.


Mogu li promijeniti PIN kod?
Za fizičke osobe promjena PIN-a je moguća unutar Sberbank Online Bankinga korištenjem opcije Promjena PIN-a.

Za pravne osobe promjena PIN-a moguća je korištenjem CryptoKit aplikacije.


Što moram učiniti u slučaju gubitka tokena / mimikey-a?
Gubitak imatelj mora odmah prijaviti u bilo kojoj Sberbank poslovnici, putem e maila info@Sberbank.hrili pozivom na besplatni broj Kontakt centra 0800 0600.


Kako da dođem do svojih sredstava u slučaju gubitka/krađe tokena/mimikey-a?
U slučaju da je došlo do gubitka odnosno krađe, za poslovanje B-FREE računom možete se javiti u bilo koju Sberbank poslovnicu gdje ćete moći prebaciti sredstva sa svojeg B-FREE računa na svoj referentni račun.


Što je referentni račun?
Referentni račun je Vaš jedini račun na koji ćete moći prebacivati sredstva sa svojeg B-FREE računa. Referentni račun je tekući ili devizni račun za građene, odnosno poslovni račun za pravne osobe otvoren u bilo kojoj banci ili štedionici isključivo u Hrvatskoj koja ima dopuštenje Hrvatske narodne banke za pružanje bankarskih i dodatnih financijskih usluga.


Gdje i kako mogu promijeniti referentni račun?
Promjenu referentnog računa možete napraviti osobno u bilo kojoj Sberbank poslovnici gdje ćete ispuniti obrazac za promjenu računa. Vaš referentni račun bit će promijenjen najkasnije sljedeći radni dan. O izvršenoj promjeni bit ćete obaviješteni putem elektroničke adrese koju ste upisali kod otvaranja računa uz naknadu propisanu Odlukom o kamatama i naknadama Banke.


Što moram učiniti u slučaju promjene osobnih podataka (stalno prebivalište, ime ili prezime, telefon, itd.)?
Promjenu osobnih podataka možete obaviti osobno u bilo kojoj Sberbank poslovnici gdje ćete ispuniti obrazac za promjenu osobnih podataka. Vaši osobni podaci bit će promijenjeni najkasnije sljedeći radni dan. O izvršenoj promjeni bit ćete obaviješteni putem elektroničke adrese koju ste upisali kod otvaranja računa.


Želim otvoriti dva B-FREE računa, jedan za sebe osobno, drugi za svoje poduzeće. Da li je moguće imati oba certifikata na istom tokenu / minikeyu?
Pristup internet bankarstvu drugačiji je za fizičke osobe u odnosu na pravne osobe. Fizičke osobe pristupaju računu tokenom, a pravne mu osobe pristupaju minikey-om. Ako biste se odlučili za otvaranje B-FREE računa za fizičku osobu te istodobno za pravnu osobu, primili biste token i minikey.


Kako se pripisuju kamate na B-FREE računu, mjesečno ili godišnje?
Na sredstva deponirana na B-FREE računu obračunava se promjenjiva godišnja kamatna stopa, a pripisuje se  sukladno Odluci Banke.


Trebam pomoć kod upotrebe B-FREE računa?
Telefonska pomoć na raspolaganju Vam je svaki radni dan od 8.00 do 17.00 sati. U slučaju tehničkih poteškoća (nefunkcioniranje internet bankarstva, pomoć kod prijave i sl.) kao i za pomoć kod obavljanja prebacivanja i satnice platnog prometa konktaktirajte nas putem beplatnog broja kontakt centra 0800 0600 ili na eb@sberbank.hr


Kako da zatvorim B-FREE račun?
B-FREE račun moći ćete zatvoriti osobno u bilo kojoj Sberbank poslovnici gdje ćete ispuniti obrazac za zatvaranje računa.


Ne nalazite odgovor za svoje pitanje?
Ako odgovor za svoje pitanje ne nađete na ovoj internetskoj stranici, pitanje možete poslati na info@Sberbank.hr. Odgovorit ćemo Vam u najkraćem mogućem vremenu.